Archiv článků Duben, 2012

    Pojišťovací makléř

    Pojišťovcím makléřem se rozumí pojišťovací zprostředkovatel dle zákona, což je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkova­telskou činnost v pojišťovnictví. Na tento druh činnosti je třeba mít nejvyšší stupeň kvalifikace, kterou hodnotí a uděluje Česká národní banka. Více o pojišťovacím makléři najdete v čláku Staňte se klientem pojiťovacího makléře.

    ...celý článek