Pojišťovací makléř

Pojišťovcím makléřem se rozumí pojišťovací zprostředkovatel dle zákona, což je právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkova­telskou činnost v pojišťovnictví.

Na tento druh činnosti je třeba mít nejvyšší stupeň kvalifikace, kterou hodnotí a uděluje Česká národní banka. Více o pojišťovacím makléři najdete v čláku Staňte se klientem pojiťovacího makléře.

 

Přidat komentář