Pomoc při řešení škod – povodně 2013

Možná se bude zdát, že na řešení škod z povodní je ještě brzy, nicméně když se připravíme již nyní a budeme dodržovat základní pravidla, můžeme si tím výrazně pomoci při dašlím jednání s pojišťovnou. Nezapomeňme tedy na následující rady.

Předejít škodám je vždy jednodušší než je později řešit. Je možné, že se někdo pokusí využít situace a pořídit si na náklady pojistitele novou lednici či jiný spotřebič, avšak pokud k takovým lidem nepatříte, zcela jistě musím doporučit, vynést hodnotné věci ze sklepů a případně z přízemí do vyšších pater. Řešení škody znamená totiž zajišťování dokladů k rozsahu škody a velmi mnoho ztraceného času. Než se také doberete nějaké náhrady, může Vám poškozený spotřebič chybět.

Dokumentovat škodu je potřeba i tehdy, pokud není nutné ji ihned odstranit. Každá fotodokumentace se hodí při případném sporu s pojistitelem o rozsahu škody.

Evidujte své zachraňovací náklady. Tyto je pojistitel Vám povinen obvykle uhradit a bylo by škoda o ně přijít. Tyto rovněž ukazují pojistiteli, že bez opatření, která zmírňují následky škody nebo která zabraňují vzniku škody, by mohl plnit mnohem více, díky čemuž k Vám může přistupovat vstřícněji.

Vytvořte soupis poškozených věcí, který dělte na poškození nemovitostí (stavebních součástí) a movitých věcí. Tento soupis následně budete rozšiřovat o další informace, jako jsou opravitelnost dané věci, náklady na opravu, data pořízení, hodnotu při pořízení apod.

K dokladování škody je dobré mít faktury či doklady o pořízení zničených a poškozených věcí. Pokud tyto nemáte, je možné je nahradit čestným prohlášením, kde uvedete, co je to za věc (značka a typové označení), kdy byla pořízena, za kolik a případně kde. K poškozeným věcem je třeba doložit posouzení odborných servisů o opravitelnosti či neopravitelnosti se zdůvodněním. K opravám je třeba dokládat vždy faktury s rozpisem práce a použitého materiálu.

Jakmile budete vědět základní informace o vzniklé škodě, co nejdříve ji nahlaste pojistiteli, neboť ten může pak lépe plánovat prohlídky a může Vás zařadit do dřívějšího termínu. Tlačit na provedení prohlídky v době, kdy jste hlásili škodu po 10 dnech od jejího vzniku, a pojistitel neví, kam dřív skočit, je zbytečné.

Toto jsou základní informace, které k řešení škod z povodní potřebujete. Pokud si v průběhu řešení škody s pojistitelem nebudete vědět rady, jsme Vám plně k dispozici.

Štítky: , , , ,

 

Přidat komentář