Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Jedná se dokument, který vznikl ve spolupráci Nejvyššího soudu se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí. Dne 12. 3. 2014 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu doporučilo ostatním soudům, aby Metodiku k § 2958 o. z. využívaly při rozhodování ve sporech o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z., a aby v rozhodnutích zdůvodnily svůj postup podle pravidel v ní nastavených.

Otevřít metodiku NS k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ZSU)