Čelní sklo z povinného ručení už nemusí být samozřejmostí

skloAsi každý z nás to buď sám zažil, nebo má ve svém okolí někoho takového, kdo likvidoval škodu na svém čelním skle z povinného ručení viníka. Příčina škody byla vždy skoro stejná – od kola cizího vozidla odlétl kámen a rozbil čelní sklo.

V takovém případě bylo důležité, aby pojistnou událost svému pojistiteli nahlásil viník a Vy jste se přihlásili jako poškozený. Díky tomu pojistitel považoval vznik škody za reálný a po doložení příslušných dokladů přistoupil k plnění. Nyní se však objevuje nový přístup pojistitele, který se nejspíše rozhodl bojovat proti likvidaci škod, u kterých byl předem domluvený viník a poškozený a které se tak ve skutečnosti nestaly.

Pojistitel se nyní odvolává na znění zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za  škodu způsobenou provozem vozidla, podle kterého má pojištěný právo, aby pojistitel za něj uhradil poškozenému způsobenou škodu, pokud poškozený svůj nárok uplatnil a prokázal a pokud pojištěný za škodu odpovídá. V souvislosti s uplatněným nárokem  musí být tak prokázáno, že škoda byla způsobena provozem konkrétního pojištěného vozidla.

Dále pojistitel uvádí, že pojištěný je povinen podle §8 zák. č. 168/1999 Sb. oznámit pojistiteli, že došlo ke škodné události s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události a předložit pojistiteli společný Záznam o dopravní nehodě. Z uváděného nehodového děje pak pojistitel dovozuje, že pojištěný nemůže v tomto případě potvrdit, že od jeho vozidla odlétl kámen nebo jiný předmět, a sdělení pojištěného tak nepovažuje za objektivní.

Vyjádření obou účastníků tak vychází pouze z tvrzení řidiče poškozeného vozidla a z toho , že na poškozeném vozidle je rozbité sklo. Takové vyjádření podle pojistitele nelze ani v písemné formě považovat za důkaz prokazující odpovědnost údajného viníka za způsobení vzniklé škody. Po takovémto zhodnocení pojistitel škodu odloží bez náhrady pojistného plnění.

Pokud se Vám opravdu stane, že od před Vámi jedoucího vozidla odlétne kámen a rozbije Vám čelní sklo, pak doporučuji následující.  Podrobně popište situaci na komunikaci při vzniku škody, ze které by bylo zřejmé, že jediným možným viníkem je právě vozidlo pojištěného. Zaznamenejte všechny svědky události a jejich výpovědi. Důvodem tohoto je, že pojistitelé od počátku nezpochybňují svědecké výpovědi jako důkaz a musí je tedy brát v potaz. Pokud pojistitel tyto důkazy bude chtít zpochybňovat, trvejte na tom, že k tomu nemá žádný relevantní důvod.

Jak je patrné z tohoto i z mnoha jiných případů, pojistitelé zpřísňují při likvidaci pojistných událostí. Řešení škod se tak stává složitější i bez toho, aby se jakkoli změnily pojistné smlouvy, pojistné  podmínky či přímo zákonné předpisy. Pro tento konkrétní případ mohu doporučit snad jen to, abychom předcházeli zamítání ze strany pojistitele a  pojistili si čelní sklo na svém vozidle u svého pojištění vozidla.

 

 

Štítky: , , , , , , ,

Jeden komentář k článku “Čelní sklo z povinného ručení už nemusí být samozřejmostí”

  1. Šimeček David napsal

    Přede mnou jedoucí tahač mě rozbil čelní sklo kamínkem, který odlétl od jeho zadních kol. Provozovatel vozidla škodu uznal, byl sepsán společný záznam a přesto Direct pojišťovna náhradu škody na čelním skle odmítla uhradit s odůvodněním, že by čelní sklo bylo nad pochybnost všeho poškozeno kamínkem od konkrétního vozidla. Údajně já jako poškozený i jejich pojištěný vycházíme z domnělé představy, že se takto stalo, jelikož jsme viděli až následek. Co více jsem jako poškozený mohl udělat? Nic a proto budu Direct pojišťovnu žalovat.

 

Přidat komentář