Rozsudek Nejvyššího soudu ČR – náhradní vozidlo

Na základě tohotot rozsudku je možné pojistiteli argumentovat, že není možné uplatnit paušální odpočet pevných nákladů na provoz vlastního vozidla od nákladů na pojčovné podle právní úpravy, která se týká cestovních náhrad. Kompletní znění naleznete zde.