Úraz na chodníku – odpovědnost

 

Komunikace se zjevnou závadou ve schůdnosti
Komunikace se zjevnou závadou ve schůdnosti

Někteří z Vás již utrpěli nějaký úraz na veřejné komunikaci – chodníku a někteří z Vás jej možná ještě v budoucnu utrpí. Možná by bylo dobré vědět, zda dotáhnout do konce Vaše úvahy, zda uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody vůči vlastníkovi komunikace. Tak úplně jednoznačné to není, proto doporučujeme přečíst si nejprve tento článek.

Vlastníci komunika jejich pojistitelé, kterým jsou tyto škody hlášeny, v této věci vycházejí z poměrně ustálené judikatury, kterou si dovolujeme uvést níže.

K tomu např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. Srpna 2010, sp. zn. 25 Cdo 1713/2008:

 „Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na ně reagovat“ Obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1495/2003, publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. C 2751)

Nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. Března 2012, sp. zn. Cdo 1535/2011:

„Objektivní odpovědnost vlastníka místní komunikace podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. je spojována s takovým stavem na komunikaci, který tvoří závadu ve schůdnosti. Touto závadou se ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 13/1997 Sb. rozumí nepředvídatelná změna ve schůdnosti komunikace způsobená vnějšími vlivy, a to změna natolik významná, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže její výskyt předpokládat a účinně na ni reagovat.

 Jestliže se v daném případě podle skutkových zjištění nevyskytovaly v době úrazu na komunikaci změny mající charakter závady ve schůdnosti, které by žalobkyně nemohla zjistit a přizpůsobit svoji chůzi jejímu stavu, nebyla příčinou pádu žalobkyně závada ve schůdnosti, jak je vymezena v zákoně, a proto se nejedná o objektivní odpovědnost vlastníka místní komunikace. Za této situace námitky dovolatelky, že předmětná komunikace nebyla řádně ošetřena proti námraze, přestože žalovaný měl dostatek času k jejímu ošetření, a že tedy se žalovaný nemohl zprostit odpovědnosti, nemohou být právně relevantní“.

K tomu, aby vlastník komunikace byl za vzniklou škodu odpovědný, muselo by se jednat o takovou změnu ve schůdnosti, kterou byste nemohli předvídat, pokud byste chůzi přizpůsobili dané povětrnostní situaci. Obvykle z popisu situace vyplývá, že poškozený předtím než upadl, si musel být vědom a předpokládat, že vzhledem k počasí (např. mrznoucímu dešti) může být komunikace namrzlá. V takovém případě by se nejednalo o takovou závadu ve schůdnosti, za níž by vlstník komunikace nesl odpovědnost.

Pokud jste úraz utrpěli či teprve utrpíte, je třeba vlastníkovi prokázat, že jse závadu ve schůdnosti nemohli předpokládat. Lze uvést příklad, kdy celý chodník je řádně posypán solí či pískem, avšak jen jeho malá část byla z neznámých a nepředvídatelných důvodů vynechána (například přestal fungovat sypač či něco podobného). Pro tyto případy je dobré stav chodníku zdokumentovat. Je jistě těžké v době úrazu na toto myslet, ale opravdu se to při dalším řešení vyplatí. Jak dokumentaci (prokázání) stavu chodníku můžete použít fotodokumentaci, svědecké výpovědi nebo například zprávu policie, které svůj úraz hned nahlásíte.

Štítky: , , , , , ,

2 komentářů k článku “Úraz na chodníku – odpovědnost”

 1. jitka pastorová napsal

  Dobrý den,dne 21.2.2010 jsem si způsobila úraz dvojité fraktury kotníku na neošetřované části městského chodníku Byla jsem převezena RZS do nemocnice a operována Marodné s komplikacemi trvalo do 4.2.2011 Podala jsem žalobu za odškodné na základě článků na internetu,které napsal primátor města Teplice pan Kubera o odškodńování občanů v podobné situaci Svědek,který mě viděl upadnout a poskytl mi první pomoc,popsal místo nehody,mám i fotky,že tato část chodníku není nikdy udržovaná a měla by být,pracovník úklidové služby vypověděl,že tato část chodníku se neudržuje a jiné důkazy Přesto všechno mi soud žalobu dne 10.4.2013 zamítl Jak jistě tušíte,prohra znamená platit!Takže má prosba tedy zní:varovat občany,že pokud si hodlají způsobit úraz na městském chodníku,nesmí opomenout důležitou osnovu postupu 1.)před výstupem z domu si vytisknout mapu počasí a katastrální mapu trasy směru chůze 2.)vždy at´jdete kamkoliv mít sebou 2-3 svědky pro případ úrazu 3.)zásadně nikam nechodit bez kamery,či kvalitního fot´áku pro případ doložení 4.)mít tučné pojištění proti úrazu 5.)pečlivě uschovávat každý papír od lékařů 6.)COŽ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ…každý kdo si hodlá způsobit úraz na městském chodníku musí počítat s eventualitou,že pokud se budete domáhat odškodnění na které máte nárok,zaplatíte za drzost několik desítek tisíc korun za právníky a soudní poplatky a stanete se žebrákem z minuty na minutu Osobně jsem mluvila s panem Kuberou o odškodńování a řekl,že zná jen dva případy Prostě a stručně řadový občan nemá šanci uspět!Pokud by vás tento námět zajímal,veškeré podklady vám mohu předat Přeji hezký den,Pastorová Jitka.Teplice.tel 728150088,e-mai: jitule.jp@centrum.cz

 2. admin napsal

  Dobrý den,

  musím přiznat, že mne to bohužel moc nepřekvapuje. Aniž bych viděl rozhodnutí soudu samotné, dovoluji si odhadnout, že hlavním důvodem zamítavého stanoviska bylo, že jste špatný stav komunikace mohla a měla předpokládat. Určitě by mne zajímalo si rozhodnutí soudu přečíst. Pokud byste byla tak ochotná a kopii mi zaslala třeba naskenovanou nebo vyfocenou, pak bychom ji mohli zde umístit pro informaci ostatním. Doporučuji však začernit Vaše osobní údaje, nebo to pak udělám sám. Vše můžete zaslat na admin@reseniskod.cz.
  Pokud je to tak, jak jsem se domníval, pak Vám paradoxně mohlo ublížit svědectví, že chodník se nikdy neudržuje. Díky tomu jste totiž nemohla předpokládat, že tomu bude v době úrazu jinak, tedy že to bude uklizené. V celém případu Vám měl pomoci hlavně Váš právník. Měl zhodnotit, zda a případně jaké šance máte, a dát Vám doporučení pro další postup.
  Vaše rady jsou asi správné, neboť pramení ze špatné zkušenosti. K tomu mohu jen doplnit, že svědkové by měli shodně tvrdit, že závada ve schůdnosti byla lokálního charakteru a že jste ji při veškeré opatrnosti nemohla předpokládat.

  Každopádně Vám děkuji, že jste se podělila o Vaši zkušenost. Pokud to pomůže byť jen jedinému člověku, je to jistě přínos.

  Hezký den i Vám přeje
  Tým Řešení škod

 

Přidat komentář