Pevné náklady na provoz vozidla

Pevné náklady na provoz vozidla jsou často vypočítávány v souvislosti s uplatněním škody z povinného ručení viníka nehody v případě, že jsou uplatňovány i náklady na nájem náhradního vozidla. Tyto pevné náklady představují částku, kterou uspoříte v situaci, kdy používáte cizí vozidlo (náhradní) namísto vozidla vlastního.  Své vozidlo si v té době neopotřebováváte (provozní kapaliny, pneumatiky,…) a nevynakládáte nic na jeho údržbu. Výsledná částka je pak odečítána od nákladů na pronájem náhradního vozidla, čímž je vypočtena skutečně vzniklá škoda ve smyslu občanského zákoníku. Podrobněji viz článek Náklady na náhradní vozidlo z povinného ručení.

 

Přidat komentář