Vyřízení pojistné události zdarma?

Kam se má možnost běžný člověk obrátit, aby mu někdo pomohl zdarma vyřídit pojistnou událost? Exituje takové místo? Opravdu je někdo, kdo zajistí likvidaci pojistné události za Vás?

Ano, opravdu tomu tak je. Musíte ale být opatrní při výběru služeb nabízených různými společnostmi, které se tváří, že vše je zdarma, neboť nakonec se Vám tento výběr může hodně prodražit. Jako příklad můžeme uvést likvidaci škod na vozidlech, protože těchto je největší počet a existuje i mnoho společností, které se jimi zabývají.

Kam se obvykle s důvěrou můžete obrátit, je servis, který Vám bude opravovat vozidlo. Nejlepší je zvolit cestu smluvního servisu pojistitele, který bude likvidovat škodu na Vašem vozidle. Většina seriozních servisů má smlouvy s pojišťovnami a mohou provádět za pojišťovnu do určité dohodnuté výše prohlídku za technika pojistitele. Tím se velmi zrychlí likvidace pojistné události, neboť nemusíte s Vaším vozidlem nikam jezdit kvůli prohlídce a servis hned ví, jaký rozsah opravy bude pojistitelem hrazen. Takové servisy mohou zaslat pojistiteli i vystavenou fakturu a po dohodě s Vámi ji nechat uhradit na svůj účet (vystavit krycí dopis). Vy pak jen doplácíte spoluúčast sjednanou v pojistné smlouvě a případně DPH, pokud jste plátcem. Jak je vidět, dá se říci, že servis je schopen vyřídit pojistnou událost za Vás. Umí škodu prohlédnout, vozidlo opravit, poslat fakturu a nechat ji rychle uhradit. Některé servisy mohou za Vás na základě plné moci i škodu nahlásit, pokud jim poskytnete dostatek informací. Domnívám se, že tento druh pomoci se nemusíte obávat využít, neboť je opravdu poskytován zdarma, respektive v rámci ceny opravy, kterou servis provádí.

Dále jsou tu různé společnosti, vlastnící vozy asistence, které se vydávají vyhledávat dopravní nehody. Nezřídka kdy jsou informováni přímo zástupci policie. Pokoud jste se již někdy stali účastníky dopravní nehody ve větším městě, jistě jste byli překvapeni rychlostí, s jakou se asistenční služna na místě objevila, i když ji „nikdo“ nevolal. Jejich nabídka je jednoduchá, zařídí Vám „všechno“. Zařídí odtah, zařídí opravu, zařídí půjčení náhradního vozidla a zařídí vyřízení škody s pojiťovnou. Určitě Vás nepřekvapí, že to vše je zdarma. Výsledkem toho všeho však může být, že vozidlo je opraveno v pochybném servisu, oprava je nekvalitní, je opraveno i to, co nesouvisí s pojistnou událostí a případně ještě za ceny, které jsou přemrštěné. Důsledkem toho pak je, že Vy jste nespokojeni s opravou a pojišťovna není ochotna uhradit vše, co bylo vyúčtováno. Vy pak musíte řešit to, co jste celou dobu neměli pod kontrolou, což Vám zabere ještě více času, než který jste chtěli ušetřit. Jediným Vaším uspokojením z celé akce bude, když se Vám povede, že nebudete muset hradit nic navíc ze svého. Co je toho všeho příčinou? Pevně věřím, že si každý na tuto otázku dokáže odpovědět sám.

Abychom nekončili špatnými zprávami, máme tu ještě třetí možnost, kam se s likvidací škody obrátit. Jsou to likvidační služby. Obvykle  to bývá společnost, která jasně dává najevo, že její služby nejsou zdarma. Nabízí kvalitu a zkušenosti a řekne Vám jasná pravidla spolupráce. Takové společnosti obvykle můžete důvěřovat, protože je motivována úspěchem její práce. Vzhledem ke zpoplatnění jejích služeb bych doporučoval, obrátit se na ni pouze v případě pojistných událostí složitých, se kterými si nevíte rady, nebo které Vám pojišťovna již zamítla a Vy nevíte, jak stanovisko pojišťovny rozporovat.

Ve všech zmíněných případech samozřejmě budou existovat výjimky, jako jsou nekvalitní servisy, seriozní asistenční služby a likvidační služby s minimem zkušeností. Pokud budete zvažovat, že se na někoho obrátíte, zkuste se zamyslet, zda opravdu není ve Vašich silách, abyste si škodu vyřídili sami. Třeba Vám k tomu postači jen drobná rada a Vy budete mít pak vše pod kontrolou. Jistě nemusím připomínat, že pro dobrou radu se můžete obrátit i na ŘešeníŠkod.cz.

Štítky: , , , , ,

 

Přidat komentář