Spoluúčast

Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na pojistném plnění.

Může to být dáno pevnou částkou, procentem ze vzniklé škody, nebo kombinací těchto dvou částek, kdy se pojištěný podílí vždy tou, která je vyšší. U procentní spoluúčasti může být sjednána i maximální výše spoluúčasti.

 

Přidat komentář