Škodná událost

Škodnou událostí se rozumí skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Tímto je myšlen pouze a jen samotný vznik škody. Aby pojistitel plnil, musí se jednat o pojistnou událost, tedy o událost, která spadá pod krytí sjednané pojistnou smlouvou.

 

Přidat komentář