Pojistné období

Pojistným obdobím se rozumí časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné.

Pojistné období může být kratší než pojistná doba.

 

Přidat komentář