Pojistná hodnota

Pojistnou hodnotou se rozumí nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat.

Od stanovené pojistné hodnoty se odvíjí i pojistné plnění. Dejte si proto pozor na to, abyste správně stanovili pojistnou hodnotu (aby nebyla nižší, než je skutečná).

 

Přidat komentář