Pojistná doba

Pojistnou dobou se rozumí doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

Některé druhy pojištění se uzavírají na dobu určitou, nekteré na dobu neurčitou. Dobu určitou pak můžete mít v různých délkách (od několika dní po několik let).

 

Přidat komentář