Pojistitel

Pojistitelem se rozumí právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona.

Jinými slovy je to vaše pojišťovna.

 

Přidat komentář