Pojištění škodové

Pojištěním škodovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je náhrada škody vzniklé v důsledku pojistné události.

U škodového pojištění pojisitel vždy zkoumá jaká škoda vznikla a teprve tu Vám uhradí.

 

Přidat komentář