Pojištění obnosové

Pojištěním obnosovým se rozumí soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

Jako příklad lze uvést to, že se pojistíte na určitou sumu pro případ Vaší smrti, nebo že si sjednáte vyplácení určité sumy za každý den pobytu v nemocnici v úrazovém pojištění.

 

Přidat komentář