Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou se rozumí osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Obvykle touto osobou bývá vlastník pojištěné či poškozené věci. Právo na plnění za pojištěnou věc můžete dočasně převést na někoho jiného, jako například na banku, která Vám na věc poskytla úvěr.

 

Přidat komentář