Odkupné

Odkupným se rozumí část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

Odkupné se Vám vrací při ukončení životního pojištění, ale obvykle až po delší době jeho trvání. Nejlepší je ptát se pojistitele na vývoj odkupného v závislosti na době trvání pojištění již při sjednání smlouvy. Před ukončením se zeptejte na to samé, abyste nakonec nezjistili, že při ukončení nic nedostanete.

 

Přidat komentář