Obvyklá (obecná) cena

Obvyklou (obecnou) cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejné, popř. obdobné věci v obvyklém obchodním styku v daném čase a na daném místě.

S tímto se setkáte nejčastěji u havarijního pojištění, a to v případě, dojde-li k odcizení vozidla, nebo jeho totálnímu zničení. Plnění pak vychází z této cen.

 

Přidat komentář