Obmyšlený

Obmyšleným se rozumí osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Obmyšlenou osobu jde v průběhu trvání pojištění možné změnit. Pokud se tedy domníváte, že si Váš manžel či manželka nezaslouží případné plnění, změňte obmyšlenou osobu na své děti.

 

Přidat komentář