Nová cena

Novou cenou se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

Pokud jste pojištěni na novou cenu, neznamená to, že dostanete při pojistné události plnění, které se bude rovnat ceně, za kterou jste věc před lety pořídili. Pojistitel samozřemě zkoumá, za kolik se věc stejná nebo srovnatelná dá pořídit nyní. Například u elektroniky to mohou být částky značně rozdílné.

 

Přidat komentář