Nahodilá skutečnost

Nahodilou skutečností se rozumí skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Nahodilost jako taková je podmínkou likvidnostni škody. Nesmí jít o skutečnosti, které jsou jen otázkou času, kdy nastanou, ale je jisté, že nastanou.

 

Přidat komentář