Na cestách neumírejte na infarkt

cestovní pojištení - příklad rizikové činnosti

Cestovní pojištění je dobrá věc, která Vám dokáže ušetřit spoustu peněz. Obsahuje i věci, které asi moc nevyužijeme, ale přesto může nastat situace, kdy Vy nebo Vaši blízcí budete zjišťovat, zda je možné je využít.

Smrt následkem úrazu zní prostě, ale zas tak prosté to není. Nestačí pouze zemřít na to, aby pozůstalí obdrželi sumu, na kterou jste pojištěni. Důležité je, aby úraz splňoval definici úrazu danou pojistnými podmínkami a aby daná událost nebyla pojistnými podmínkami vyloučena. Každý pojistitel je nazývá jinak, ale asi všichni víme, že běžné cestovní pojištění nekryje extrémní sporty či jiné rizikové činnosti vyjmenované v pojistných podmínkách. Tedy první podmínkou je, že se úraz stal jinak než při této vyloučené činnosti, nebo že máte tyto činnosti připojištěny. Druhou podmínkou je, že pojištěný zemře opravdu následkem úrazu. Ten je obvykle definován jako neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Pokud tedy při pojištěné činnosti utrpíte úraz na jehož následky zemřete, neměl by být problém při výplatě pojistného plnění.

Co však nastane, když se při pojištěné činnosti dostanete do extrémní situace, která bude mít za následek infarkt? U některých pojišťoven rovnou narazíte na ujednání v pojistných podmínkách,  které říká, že za úraz se nepovažuje infarkt, a to ani v případě, že je následkem úrazu, který jste utrpěli a který splňuje definici úrazu dle pojistných podmínek. Pokud to není v pojistných podmínkách  přímo takto uvedeno, budete mít zcela jistě problém se splněním definice úrazu, neboť pojistitel bude tvrdit, že se nejedná o náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly.

Pak reálně hrozí absurdní situace, a to že pojistitel nevyplatí pojistné plnění v případě následujících událostí. Budete se věnovat oblíbenému potápění, které máte připojištěno, a v extrémních podmínkách se neutopíte, ale dostanete infarkt. Budete se věnovat vysokohorské turistice a než ve vánici, kde se ztratíte, stihnete umrznout, dostanete infarkt. Pojedete na  snowboardu, smete Vás drobná lavina a než Vás kamarádi se smíchem vyprostí, dostanete infarkt.

Je jasné, že každé pojištění má mít své hranice. Jsou ale shora uvedené situace  opravdu tím, co by pojištění nemělo krýt?

Štítky: , , , , , , ,

 

Přidat komentář