Můžeme věřit pojišťovnám?

Asi hodně lidí by odpovědělo, že nikoli. Ale buďme spravedliví a podívejme se na to trochu ze širšího úhlu pohledu.

Je zřejmé, že pojistitelé mají rozdílné přístupy při likvidaci škod podle toho, zda je poškozeným běžný občan nebo jejich významný klient typu velká firma. Co je tomu ale důvodem? Opravdu je to jen úmysl? Řekl bych, že jsou dva hlavní důvody tohoto přístupu a jeden, třetí, o kterém se dá spíše jen spekulovat.

Prvním důvodem je opravdu to, že pojistitelé mají zájem na udržení významného klienta. Tento klient obvykle hradí na pojistném víc než dostane na pojistném plnění. Pro pojistitele je tedy tento obchod ziskový a může si dovolit vstřícnější přístup. Ten může spočívat v tom, že pojistitel ustupuje od potřeby dokládat některé podklady, patřící k těm méně podstatným při řešení škody, nebo pojistitel hradí škody v cenové hladině, která není například pro daný typ škody úplně standardní. Rovněž pojistitel může pojištěnému vyjít vstříc tak, že mu výjimečně uhradí škodu, která nespadá pod pojistné krytí, které má pojištěný sjednáno. Tento přístup je v jádru pochopitelný a asi každý z nás by to měl nastaveno podobně ve své obchodní strategii.

Druhý důvod je trochu překvapující. Je jím podle mne neznalost pojistitele, respektive jeho likvidátorů. Škody běžných občanů řeší likvidátoři, kteří mají obvykle jen minimum znalostí a zkušeností. Toto následně generuje chyby při jejich práci a způsobuje to často nespokojenost klienta pojišťovny. Na pozicích běžného likvidátora je u velkých pojistitelů značná fluktuace, neboť je na likvidátora vyvíjen velký tlak. Jsou například odměňováni za určité množství vyřízených škod a jsou trestáni snížením platu za způsobenou chybu. Je pochopitelné, že takový likvidátor pracuje ve stresu a zákonitě neodvádí dobrou práci. Takoví zaměstnanci dlouho nevydrží a ani tedy není možné, aby nabrali dostatek nových zkušeností v daném oboru a stali se tak plnohodnotným a kvalitním členem týmu likvidace. V chybách takových likvidátorů není možné hledat nějaký úmysl. Je potřeba, abychom k nim byli shovívaví a trpělivě jim vysvětlili, jak mají správně postupovat. Naopak škody významných klientů řeší obvykle tým likvidátorů, kteří mají již hodně zkušeností a svému oboru rozumí. Díky tomu sice dělají méně chyb, avšak je potřeba u jejich práce být více ostražitý.

Třetím důvodem, o kterém se můžeme jen domnívat, neboť jeho prokazatelnost je obtížná, může být úmysl pojistitele. Některé druhy pojištění mohou být pro pojistitele ztrátové, a proto i řešení škod nových může znamenat jen prohlubování ztráty z tohoto produktu. Pak si dokážu představit, že instrukce směrem k likvidaci bude, nelikvidovat nic, pokud je to jen trochu možné. Likvidátor pak hledá v pojistných podmínkách jakoukoli výluku, kterou by mohl použít. Napasuje ji i na takovou škodu, na kterou ji možné použit není. Konstrukce zdůvodnění použití takové výluky je obvykle velmi kostrbatá a těžko pochopitelná.

Máme-li se tedy znovu zamyslet nad položenou otázkou, je zřejmé, že není možné použít odpověď ano nebo ne. Zde si dovolím připomenout zlaté pravidlo které zní: Důvěřuj, ale prověřuj. Mějte jej tedy prosím stále na paměti a pokud budete potřebovat nějaké to prověření, s důvěrou se obraťte na nás.

Štítky: , , ,

 

Přidat komentář