Doba vzniku pojistné události

Dobou vzniku pojistné události se rozumí okamžik, v němž k pojistné události došlo, tedy kdy nastala skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny plnit.

Jako dobu vzniku můžete uvést i rozmezí. Pokud nevíte, kdy přesně ke škodě došlo, uveďte datum zjištění škody. To může nastat například při krádeži vloupáním, kterou zjistíte po návratu ze své měsíční dovolené.

 

Přidat komentář