Čekací doba

Čekací dobou se rozumí doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi.

S tímto se můžete setkat například u živeleního pojištění, kdy po sjednání pojistné smlouvy pojistitel plní za škodu až po uplynutí například 48 nebo 72 hodin. Důvodem je ochrana pojistitele, aby nebylo uzavíráno pojištění jen kvůli blížícím se katastrofickým událostem.

 

Přidat komentář