Amortizace

Amortizací se rozumí postupné snižování hodnoty věci pro její fyzické či morální opotřebení.

S tímto pojmem se setkáte převážně u odpovědnostního pojištění, jako je například povinné ručení, odpovědnost zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli, odpovědnost obecná, atd. S odvoláním na občanský zákoník pojistel vypočítává skutečnou škodu tak, že od hodnoty nové věci odečítá amortizaci, tedy snížení hodnoty věci s ohledem na její stáří a opotřebení.

 

Přidat komentář