Vinkulace

Vinkulací se rozumí vázání pojistného plnění ve prospěch třetího subjektu, např. banky, která poskytla pojištěnému úvěr, leasingové společnosti.

Zrušení (uvolnění) vinkulace se nazývá devinkulace.

 

Přidat komentář