Pojistník

Pojistníkem se rozumí osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojistníkem jste obvykle Vy, pokud uzavřete svou smlouvu sami. Může to být ale i Vaše matka, pokud Vám pojistila Vaše auto, které Vám darovala.

 

Přidat komentář